معنای بصیرت

معنای بصیرت

بصیرت یا بینش، نوعی دید درونی است که با دید چشم ظاهری، متفاوت است و اصلاً با چشم یا اندام های ظاهری بدن، قابل دریافت نیست. بصیرت، قوّه و نیرویی...

سریال های معروف خارجی که باید دید

سریال های معروف خارجی که باید دید

در کشورهای مختلف مانند ایران، سریال هایی ساخته می شود که به اندازه سریال های ایرانی در میان ایرانیان محبوب هستند. آسمونی در این بخش سریال های معروف خارجی را...