تعداد بیماران کرونایی در اردستان به 4 نفر افزایش یافت

تعداد بیماران کرونایی در اردستان به 4 نفر افزایش یافت

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: با مثبت اعلام شدن 1 مورد دیگر در اردستان تعداد بیماران کرونایی در شهرستان به چهار نفر رسید.