حسرت مت دیمون بابت رد کردن پیشنهاد بازی در فیلم آواتار

حسرت مت دیمون بابت رد کردن پیشنهاد بازی در فیلم آواتار

حسرت مت دیمون بابت رد کردن پیشنهاد بازی در فیلم آواتار مت دیمون در گفتگویی تازه فاش کرد که با رد کردن پیشنهاد بازی در فیلم «آواتار»، 250 میلیون دلار...