جلبک قرمز یکی از آغازيان فتواتوتروف

جلبک قرمز یکی از آغازيان فتواتوتروف

جلبکها جزء ساده‌ترین موجودات واجد کلروفیل بشمار می‌آیند. برخلاف گیاهان عالی ، ساختار رویشی جلبکها فاقد ریشه ، ساقه و برگ است. به چنین ساختار ابتدایی تال می‌گویند. مانند گیاهان...

خوراکی های افزایش دهنده طول عمر

خوراکی های افزایش دهنده طول عمر

اگر می خواهید سلامت باشید می بایست خوراکی هایی را در الویت غذاییتان قرار دهید، کافیست حتی برخی از آنها را مصرف کنید تا با خاصیت عجیبشان همیشه سالم و...