جشنواره منهتن

جایزه جشنواره نیویورک - منهتن برای عکاس ایرانی

جایزه جشنواره نیویورک - منهتن برای عکاس ایرانی

به گزارش آسمونی:عکاس ایرانی در جشنواره عکس نیویورک منهتن آمریکا مدال برنز انجمن عکاسی آمریکا را کسب کرد. در جشنواره منهتن نیویورک، عکس «مقبره» از آلما منشی باغان موفق به...