جزیره ابوموسی

زلزله 4.9 ریشتری در جزیره ابوموسی

زلزله 4.9 ریشتری در جزیره ابوموسی

زلزله‌ای به‌بزرگی 4.9ریشتری جزیره ابوموسی در استان هرمزگان را لرزاند.

ماجرای جزایر سه گانه ایرانی

ماجرای جزایر سه گانه ایرانی

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ امپراتوری‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر...