نحوه توجه به کودکان

نحوه توجه به کودکان

نحوه توجه به کودکان-How to pay attention to children کودکان تشنه توجه‌ اند. شاید برای هر کسی اتفاق افتاده باشد زمانیکه مادر با تلفن صحبت میکند و یا اگر مهمان...

چه ارتباطی بین فراموشکاری و توجه وجود دارد

چه ارتباطی بین فراموشکاری و توجه وجود دارد

به نام یگانه عالم ممکن است بارها این اتفاق برایتان افتاده باشد و بعضی مسائل از یادتان رفته باشد و به دست فراموشی سپرده باشید وقتی کسی به شما می...

روانشناسی ، توجه

روانشناسی ، توجه

به نام یگانه عالم به هرچیزی اگر توجه شود رشد و شکوفایی پیدا می کند و هرچیزی را نادیده بگیرید مرگ آن حتمی می باشد. پس همیشه سعی کنید افکار...

تاثیر عمیق در اولین دیدار

تاثیر عمیق در اولین دیدار

    تاثیر عمیق در اولین دیدار بسیار مهم است.همین امر است که فکر شما را قبل از این دیدار انقدر مشغول می کند؛چجوری برای وی جذاب باشید؟چه لباسی بپوشید؟و....اگر تاثیرگذاری در...