«تنباکوی جنسی» هم به ایران آمد!

«تنباکوی جنسی» هم به ایران آمد!

به گزارش آسمونی:رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور از ورود مخدر جدیدی با عنوان تنباکوی جنسی خبر داد و گفت: این نوع تنباکو آغشته به مخدر به صورت محدود و به...