تعهد چیست و چگونه بوجود می آید؟

تعهد چیست و چگونه بوجود می آید؟

تعهد به معنی عهده دارشدن یا کاری را به عهده گرفتن واین تعهد از دوران کودکی شکل میگیرد و والدین مسئول آموزش به کودک هستند.سعی کنید در دوران کودکی وظایفی...

مواردیکه قبل از ازدواج باید به آنها فکر کرده و پاسخ دهید

مواردیکه قبل از ازدواج باید به آنها فکر کرده و پاسخ دهید

در برخی خانواده ها دوران نامزدی را به بعد از عقد موکول می کنند تا پسر نسبت به دختر متعهد بماند، اما تعهد با این مسائل ایجاد نمیشود ولی بهتر است که هر دوره در زمان خود طی شود.

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

به نام یگانه عالم متعهد نشدن : خانمها توقع دارند وقتی همه چیز جدی می شود شما دو نفر خودتان را محدود به همدیگر کنید. خانمها از کسانی که آنها...

نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

نکته ای بسیار با اهمیت که باید مورد توجه قرار بگیرد

به نام یگانه عالم وقتی هنوز کسی را خوب نمی شناسید در مورد ماندن تا ابد با او صحبت نکنید. شما مسئول گفته های خود هستید پس طوری صحبت کنید...

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

چند مورد که خانمها در مورد آقایان ناشایست می دانند

به نام یگانه عالم متعهد نشدن : خانم ها توقع دارند وقتی همه چیز جدی می شود شما دو نفر خودتان را محدود به همدیگر کنید و خانم ها از...

چرا سعی می کنیم رابطه ناسالم را ادامه بدهیم

چرا سعی می کنیم رابطه ناسالم را ادامه بدهیم

به نام یگانه عالم برای ادامه یک رابطه البته رابطه ناسالم دلایل بسیاری وجود دارد ولی در این جا به چند مورد مهم اشاره می کنیم. اصولأ بیشتر افرادی که...