تشدید تنش ها

آلمان و فرانسه نگران تشدید تنش‌ها در خلیج فارس هستند

آلمان و فرانسه نگران تشدید تنش‌ها در خلیج فارس هستند

وزرای خارجه آلمان و فرانسه ضمن هشدار درباره احتمال درگیری در منطقه خلیج فارس، خواستار کاهش تنش‌ها شدند.