تخصصی

نقش و ارتباط گرافیک و تبلیغات

نقش و ارتباط گرافیک و تبلیغات

امروزه دیگر گرافیک تنها هنر نیست بلکه نقشی رسانه‌ای به خود گرفته است امروزه تبلیغات از هنر گرافیک بهره می‌گیرد تا به اهداف خود دست یابد، گرافیک لزوماً یک حوزه...

معرفی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهمن تهران

معرفی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهمن تهران

بیمارستان بهمن یکی از بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی تهران است که در سال 1380 تاسیس شد. اگر می خواهید با بیمارستان بهمن آشنا شوید این بخش آسمونی را...