کتاب نوروز فصل تأمل و تحول

کتاب نوروز فصل تأمل و تحول

“نویسنده : دکتر علی اکبر جعفری ندوشن” طبیعت در بهار زنده می‌شود و به آدمی یادآوری می کند که نو به نو شدن در ذات و نهاد او نیز پنهان...

سلام به سال جدید

سلام به سال جدید

حالا که سال نو آغاز شده است انگیزه تغییرو تحول در وجود همه خیلی قویتر از همیشه است و همه می خواهند تغییراتی که همیشه پشت گوش انداخته بودند را...