تحصیل کرده

چاقی در کم سوادها دو برابر تحصیل کرده ها

چاقی در کم سوادها دو برابر تحصیل کرده ها

به گزارش آسمونی:معاون کل وزارت بهداشت آمارهای جالبی از اضافه وزن و چاقی در کشور ارائه کرده است. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در مراسم پیاده روی خانوادگی...