تابلو ترموود

تابلو ترموود و نمای چوبی سر درب مغازه

تابلو ترموود و نمای چوبی سر درب مغازه

از سالهای بسیار دور بشر به این مطلب پی برده بود که سوزاندن و نیم سوز کردن چوب مقاومت آن را در مقابل بسیاری از عوامل جوی در محیطهای بیرونی...