تأسیس بانک کشاورزی

21 خرداد ، تأسیس بانک کشاورزی (1312 ش)

21 خرداد ، تأسیس بانک کشاورزی (1312 ش)

آسمونی - اولین جلسه مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی ایران آسمونی : بانک کشاورزی بانک دولتی ایرانی است، که در سال 1312 تأسیس شد و هم‌اکنون در زمینه ارائه...