بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌

بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) cor pulmonale

بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) cor pulmonale

این‌ بیماری‌ در حال‌ حاضر غیرقابل‌ علاج‌ است‌. بسیاری‌ از بیماران‌ 15-10 سال‌ پس‌ از تشخیص‌ زندگی‌ می‌كنند، اما به‌ تدریج‌ ناتوانی‌ زیادتر می‌شود. البته‌ علایم‌ را می‌توان‌ برطرف‌ كرد یا تحت‌كنترل‌ در آورد. به‌ كمك‌ پیوند ریه‌ شاید بتوان‌ بیمار را معالجه‌ كرد. تحقیقات‌ علمی‌ درباره‌ علل‌ و درمان‌ این‌ بیماری‌ ادامه‌ دارد، بنابراین‌ امید می‌رود كه‌ روش‌های‌ درمانی‌ مؤثرتری‌ ابداع‌ شوند و نهایتاً بتوان‌ این‌ بیماری‌ را معالجه‌ نمود.