بیمارستان فرسوده

بیمارستان‌های فرسوده "ایران" و "تهران" را بشناسید

بیمارستان‌های فرسوده "ایران" و "تهران" را بشناسید

به گزارش آسمونی:بعد از هر زلزله، آتش‌سوزی، سیل و هر بحران خانمان‌برانداز دیگری، تازه یادمان می‌آید که ساختمان‌هایمان استحکام ندارند، امکانات مدیریت بحران‌مان کافی نیست، انبوه‌سازی‌هایمان استاندارد نیست و بیمارستان‌هایمان...