بودجه سپاه

پاسخ سپاه به ادعای مطرح شده در خصوص شیوه تامین بودجه این نهاد

پاسخ سپاه به ادعای مطرح شده در خصوص شیوه تامین بودجه این نهاد

سردار شریف ادعای مطرح شده توسط فردی در خصوص" شیوه تامین بودجه سپاه " را دیدگاه و برداشت های شخصی وی وفاقد وجاهت قانونی دانست و تاکید کرد: منطق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با عوامل نفوذی و جاسوس های سرویس های اطلاعاتی دشمن در چارچوب وظایف مصرح و قانونی و یکی از تاثیرگذارترین عملکرد های سپاه است.