بهروز عمرانی

آسیب به حدود 200 اثر تاریخی در سیل اخیر

آسیب به حدود 200 اثر تاریخی در سیل اخیر

به گفته رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با برآورد پهنه سیلابی مشخص شد، 198 اثر در مسیر مستقیم سیلاب قرار داشته و صدمه دیده‌اند.