بهروز حاجیلویی

مهناز افشار پس از ورود به ایران بازداشت می شود؟

مهناز افشار پس از ورود به ایران بازداشت می شود؟

طبق گمانه زنی‌ها افشار به این زودی‌ها به کشور باز نخواهد گشت، زیرا به محض ورود به کشور بازداشت خواهد شد.