معنای بصیرت

معنای بصیرت

بصیرت یا بینش، نوعی دید درونی است که با دید چشم ظاهری، متفاوت است و اصلاً با چشم یا اندام های ظاهری بدن، قابل دریافت نیست. بصیرت، قوّه و نیرویی...

روانشناسی واقعیت گرایی و واقعیت درمانی

روانشناسی واقعیت گرایی و واقعیت درمانی

واقعیت درمانی مجموعه ای از اصول نظری و عملی است که در دهه 1950میلادی به وسیله روان پزشکی به نام ویلیام گلاسر مطرح شد.و در سال1965میلادی مبانی آن در کتاب...

شناخت صفات ثبوتی و سلبی خدا

شناخت صفات ثبوتی و سلبی خدا

آسمونی، با ما باشید تا یکی از انواع صفات خداوند، یعنی صفات ثبوتی و سلبی را بشناسیم. صفات ثبوتی و سلبی از تقسیمات صفات الهی، تقسیم به به ثبوتی و...