بریتیش ایرویز

تمام پروازهای بریتیش ایرویز به ایتالیا در پی شیوع کرونا لغو شد

تمام پروازهای بریتیش ایرویز به ایتالیا در پی شیوع کرونا لغو شد

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از لغو همه پرواز‌های امروز خود به مقصد و از مبدأ ایتالیا به علت شیوع ویروس کرونا خبر داد.