بدهی دولت

بدهی های دولت به بانک مرکزی حدود 348 هزار میلیارد تومان است

بدهی های دولت به بانک مرکزی حدود 348 هزار میلیارد تومان است

جام ساز بدهی دولت به بانک مرکزی را 348 هزار میلیارد تومان تلقی می‌کند و یکی از دلایل این بدهی را انتشار اوراق مشارکت بیان می‌کند.