باج افزار

مردم برای مشاوره به کانال‌ها و سایت‌های رمالی و دعانویسی رجوع نکنند

مردم برای مشاوره به کانال‌ها و سایت‌های رمالی و دعانویسی رجوع نکنند

به گزارش آسمونی:رییس پلیس فتا تهران بزرگ از مردم درخواست کرد، برای مشاوره به کانال‌ها و سایت‌های رمالی و دعانویسی رجوع نکنند. سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ)...