ایثار

3 خرداد ، روز مقاومت، ایثار و پیروزی

3 خرداد ، روز مقاومت، ایثار و پیروزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش رژیم بعث عراق با تحریک و تشویق غرب در 31 شهریور 1359 به ایران حمله کرد. در این جنگ نابرابر، قدرت‌های بزرگ و بسیاری از کشورهای منطقه، به طور همه جانبه از رژیم بعثی عراق پشتیبانی می‌کردند.