اگنس کالامارد

گزارشگر ویژه سازمان ملل : ترور سردار سلیمانی و همراهانش غیرقانونی بوده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل : ترور سردار سلیمانی و همراهانش غیرقانونی بوده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک رشته پیام توییتر به تحلیل بیانیه پنتاگون درباره ترور سردار سلیمانی پرداخت و به نقص‌های سیاست پشت این اقدام اشاره کرد.