16 سپتامبر ، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون

16 سپتامبر ، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون

روز جهانی حفاظت از لایه ازون شاید در مقایسه با بسیاری از رویدادهای بین‌المللی تاریخچه چندان طولانی نداشته باشد. ماجرا به سال 1994 برمی‌گردد، در آن سال کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، پذیرفتند تا روزی را برای حفاظت از لایه ازون نام‌گذاری کنند، بدین ترتیب روز 16 سپتامبر (برابر با 25 شهریور) را به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه ازون تعیین کردند.