انتروپیون‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) entropion

انتروپیون‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) entropion

به گزارش آسمونی انتروپیون‌ عبارت‌ است‌ از یك‌ اختلال‌ پلك‌ (معمولاً پلك‌ پایینی‌) كه‌ در آن‌ پلك‌ به‌ سمت‌ داخل‌ و به‌ درون‌ چشم‌ می‌چرخند. برای آشنایی با بیماری انتروپیون‌...