امیر حسن کاکایی

ثبت‌نام کنندگان بیش از یک خودرو به سازمان مالیاتی معرفی می شوند

ثبت‌نام کنندگان بیش از یک خودرو به سازمان مالیاتی معرفی می شوند

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: برای جلوگیری از فعالیت دلالان و سودجویان، بهتر است افرادی که بیش از یک خودرو از خودروسازان خریداری می‌کنند برای پرداخت مالیات خودروی دوم به بعد به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند ضمن اینکه ورود نهادهای اقتصادی برای کنترل بازار نیز ضروری است.