امام محمدتقی

زندگینامه امام جواد به زبان کودکانه

زندگینامه امام جواد به زبان کودکانه

زندگینامه امام جواد به زبان کودکانه نهمین امام شیعیان نام مبارکش محمد است و القاب و کنیه‌های فراوانی دارد؛ مشهورترین لقبش جواد و هادی است و معروف‌ترین کنیه‌اش ابوجعفر. امام...