الكلیسم‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) alcoholism

الكلیسم‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) alcoholism

به گزارش آسمونی الكلیسم‌ عبارت‌ است‌ از وابستگی‌ فیزیولوژیك‌ (جسمانی‌) و روانی‌ به‌ الكل‌، كه‌ موجب‌ بروز بیماری‌های‌ مزمن‌ و بروز مشكل‌ در روابط‌ بین‌ فردی‌ و مشكلات‌ خانوادگی‌ و...