التهاب‌ عنبیه‌

التهاب‌ عنبیه‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) Iritis

التهاب‌ عنبیه‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) Iritis

به گزارش آسمونی التهاب‌ عنبیه‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ بافت‌ هایی‌ كه‌ عنبیه‌ چشم‌ را می‌سازند. گاهی‌ این‌ بیماری‌ ممكن‌ است‌ با چشم‌ صورتی‌ (التهاب‌ ملتحمه‌) اشتباه‌ گرفته‌ شود. برای...