التهاب‌ زبان‌

التهاب‌ زبان‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) Glossitis

التهاب‌ زبان‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) Glossitis

به گزارش آسمونی گلوسیت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ حاد یا مزمن‌ زبان‌ در اثر علل‌ مختلف‌. گاهی‌ مسری‌ است‌ ولی‌ سرطانی‌ نیست‌. برای آشنایی با بیماری التهاب‌ زبان‌ این بخش...