اكتروپیون‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) ectropion

اكتروپیون‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) ectropion

به گزارش آسمونی اكتروپیون‌ عبارت‌ است‌ از مشكلی‌ در پلك‌ به‌ طوری‌ كه‌ پلك‌ ضعیف‌ شده‌ و به‌ سمت‌ خارج‌ چرخیده‌ باشد (سطح‌ پشتی‌ آن‌ به‌ سمت‌ بیرون‌ قرار گیرد)....