اصالت کوروش بزرگ از کجا و چه قومی بوده است؟

اصالت کوروش بزرگ از کجا و چه قومی بوده است؟

حتما شما هم تا به حال برایتان پیش آمده که از خودتان بپرسید اصالت کوروش بزرگ از کجا و چه قومی بوده است؟ آسمونی در این بخش در مورد اصالت...

افسانه های کهن ایران زمین

افسانه های کهن ایران زمین

همانطور که می دانید در فرهنگ ایرانیان، افسانه ها و اسطوره های زیادی وجود دارند که هر کدام تاریخچه ای دارد. ما در این بخش آسمونی به معرفی افسانه های...

مجموعه تلویزیونی افسانه های کهن ایرانی

مجموعه تلویزیونی افسانه های کهن ایرانی

سریال افسانه‌های کهن ایرانی یکی از سریال های تاریخی است که در سال‌های 1357-1356، از تلویزیون ملی ایران تولید و پخش شد. آسمونی در این بخش به معرفی مجموعه تلویزیونی...

اسب تک شاخ و اسب بالدار ، موجودی اساطیری در فرهنگ کهن

اسب تک شاخ و اسب بالدار ، موجودی اساطیری در فرهنگ کهن

همانطور که می دانید در فرهنگ کهن ایران و به ویژه شاهنامه فردوسی، موجودات افسانه ای زیادی نقش داشتند. مانند، سیمرغ، اسب تک شاخ، اسب بالدار و ... . آسمونی...

موجودات افسانه ای در فرهنگ ایرانیان

موجودات افسانه ای در فرهنگ ایرانیان

موجودات افسانه ای موجوداتی تخیلی هستند که در ادبیات، افسانه ها و داستان های مردمان کشورهای گوناگون به آن ها برمی خوریم. در این بخش آسمونی موجودات افسانه ای در...

موجودات افسانه ای انسان نما

موجودات افسانه ای انسان نما

بعضی از موجودات افسانه ای، ریشه در سنن ملّی دارند و بعضی دیگر، احتمالاً در گذشته‌های دور، وجود داشته‌اند. به هر صورت، هر فرهنگی دارای تعداد زیادی از این موجودات...

دراکولا یا خون آشام ها واقعی هستند

دراکولا یا خون آشام ها واقعی هستند

خون آشام در افسانه‌ها و خرافات مردم اروپا، موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم می‌مکد. در این تخیلات، خون‌آشام‌ها دندان‌های نیش‌بلندی...