تکذیب خبر حذف کاغذ از فهرست کالاهای اساسی

تکذیب خبر حذف کاغذ از فهرست کالاهای اساسی

مدیر روابط عمومی وزارت ارشاد انتشار اخباری مبنی بر حذف کاغذ از فهرست کالاهای اساسی را تکذیب کرد.