اصل 59 قانون اساسی

اصل 59 قانون اساسی چه می گوید؟

اصل 59 قانون اساسی چه می گوید؟

همانطور که می دانید اصل 59 قانون اساسی در مرود انتخابات و همه پرسی است. ما در این بخش آسمونی به طور مفید و مختصر به شرح اصل 59 قانون...

"اصل 59 قانون اساسی" چالش یا فرصت؟

"اصل 59 قانون اساسی" چالش یا فرصت؟

به گزارش آسمونی:وقتی رییس‌جمهور در سخنرانی به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت. حسن روحانی در بخشی از...