اصل 126 قانون اساسی

حسینعلی امیری : قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی هنوز به دولت ابلاغ نشده است

حسینعلی امیری : قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی هنوز به دولت ابلاغ نشده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بود، گفت: این طرح بار مالی دارد اما چون به تایید شورای نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده، لازم الاجرا است.