استخاره چیست؟ و روش گرفتن استخاره

استخاره چیست؟ و روش گرفتن استخاره

در برخی از امور زندگی، گاهی اوقات انسانها در انجام کارهای مهم متحیر و سرگردان می شوند، این افراد با مشورت افراد آگاه و بررسی جوانب کار دچار دودلی و...

استخاره گرفتن صحیح است یا خیر؟

استخاره گرفتن صحیح است یا خیر؟

بسیاری از افراد برای انجام کارهایشان از استخاره کمک می گیرند. معمول ترین نوع استخاره، استخاره با قرآن و استخاره با تسبیح است. اما واقعا دلیل افراد برای گرفتن استخاره...

همه چیز درباره استخاره

همه چیز درباره استخاره

بنابر آنچه گفته می‏شود که در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت انجام آنها و یا در مورد مشکلات پیش بینی نشده‏ای که در خلال انجام...