استان کهگیلویه و بویراحمد

صنایع دستی استان کهگیلویه و بویر احمد

صنایع دستی استان کهگیلویه و بویر احمد

صنایع دستی عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد همانند دیگر عشایر ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و چون دامپروری و پرورش دام یکی از محورهای اصلی زندگی آنهاست. پشم...