15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با ارز دولتی آماده توزیع هستند

15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با ارز دولتی آماده توزیع هستند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: 15 میلیون دفترچه دانش‌آموزی با ارز دولتی آماده توزیع است، اما هنوز تصمیم نهایی در رابطه با نحوه توزیع آن اتخاذ نشده است.