ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت کاهش پیدا کرد

ارزش سهام عدالت کاهش پیدا کرد

روند نزولی شاخص بورس در دو هفته اخیر روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و باعث شد ارزش این سهام نسبت به سه هفته گذشته، حدود سه میلیون تومان کاهش یابد.

 

سهام عدالت ، ثبت نام و پیگیری سود سهام عدالت

سهام عدالت ، ثبت نام و پیگیری سود سهام عدالت

سهام عدالت چیست ؟ سهام عدالت آیین‌نامه اجرائی سهام عدالت با نام «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» در دولت هشتم صادر و در دولت نهم همین آیین‌نامه تبدیل به سهام عدالت...

رشد ارزش سهام عدالت

رشد ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت چقدر رشد کرده است؟ رشد ارزش سهام عدالت باگذشت حدود 12 سال از اجرای این طرح، ارزش سهام شرکت‌هایی موجود در سبد این سهام دستخوش تغییرات زیادی...