اداره کل میراث فرهنگی اصفهان

ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بازار اصفهان

ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بازار اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرد در گام اول اجرای طرح انتظام بخشی بازار بزرگ اصفهان، از امروز ورود موتورسیکلت ها به بازار ممنوع و با موتورسیکلت هایی که وارد بازار می شوند برخورد می شود.