بغداد به دنبال راهی برای کاهش تنش تهران و واشنگتن

بغداد به دنبال راهی برای کاهش تنش تهران و واشنگتن

سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که این کشور به منظور کاهش تنش میان ایران و آمریکا با برخی کشورهای اروپایی و عربی در حال همکاری است.