اتحادیه دامداران

قیمت دام 40 درصد ارزان شد اما گوشت نه

قیمت دام 40 درصد ارزان شد اما گوشت نه

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: گوشت از دست دامدار نسبت به ابتدای سال در دام سنگین 40 درصد ارزان‌تر و در دام سبک 28 درصد ارزان‌تر خریداری می‌شود، اما گوشتی که از دست دامدار ارزان بیرون می‌آید، به دست مردم ارزان نمی‌رسد.

مخالفت ستاد تنظیم بازار با قیمت پیشنهادی دامداران برای افزایش قیمت لبنیات

مخالفت ستاد تنظیم بازار با قیمت پیشنهادی دامداران برای افزایش قیمت لبنیات

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: ستاد تنظیم بازار به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار با افزایش نرخ 2 هزار و 570 تومانی برای هر کیلو شیر خام موافقت نکرد.