آی فیلم انگلیسی

آی فیلم و پرس تی‌وی قطع شد

آی فیلم و پرس تی‌وی قطع شد

ماهواره گالکسی 19 از شامگاه گذشته جمعه 30 خرداد قطع موردی پخش شبکه پرس‌تی‌وی و آی‌فیلم انگلیسی را شروع کرد.