آیت اله مشکینی

8 مرداد ، درگذشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان (1386 ه ش)

8 مرداد ، درگذشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان (1386 ه ش)

آسمونی : آیت الله علی مشکینی، از مراجع تقلید شیعه در قم و رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، دوشنبه 8 مرداد 1386 در سن 86 سالگی در بیمارستانی در تهران...