آنوریسم‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) aneurysm

آنوریسم‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) aneurysm

به گزارش آسمونی آنوریسم‌ عبارت‌ است‌ از بزرگ‌ شدن‌ یا بیرون‌زدگی‌ دیواره‌ یك‌ سرخرگ‌ در اثر ضعف‌ دیواره‌ سرخرگ‌. برای آشنایی با بیماری آنوریسم‌ این بخش آسمونی را تا پایان...