آبسه‌ مغزی‌

آبسه‌ مغزی‌ چیست (اپی‌دورال )(علل، علائم، پیشگیری و درمان) brain or epidural abscess

آبسه‌ مغزی‌ چیست (اپی‌دورال )(علل، علائم، پیشگیری و درمان) brain or epidural abscess

به گزارش آسمونی آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ تجمع‌ چرك‌ ناشی‌ از یك‌ عفونت‌ باكتریال‌ در مغز یا خارجی‌ترین‌ لایه‌ از سه‌ لایه‌ غشایی‌ كه‌ مغز و نخاع‌ را می‌پوشانند. برای...