آئورت

علت نبض در شکم یا ضربان شکمی چیست؟

علت نبض در شکم یا ضربان شکمی چیست؟

علت نبض در شکم یا ضربان شکمی چیست؟ آسمونی : با هر ضربه قلب تقریبا 60 سی سی خون وارد آئورت می شود تا مواد غذایی و اکسیژن را به...